AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

ŠtipkaHodín príprava

Ponúkame vám divadelný projekt, na ktorom pracujeme, inšpirovaný dielom Terryho Pratchetta.

Plánujeme hrávať na Slovensku aj v Čechách.

Hľadáme divákov, podporovateľov, akýchkoľvek kultúrnych nadšencov.

Ak sme vás zaujali, podporte nás prosím. Facebook, Inastagram, Twitter, …, každé zdieľanie nám veľmi pomôže.

https://www.startovac.cz/projekty/stipkahodin/ 

Vďaka            

Členovia kreatívneho tímu AteliérBezStropU v minulosti participovali i priamo vytvárali projekty podporujúce súčinnosť školstva a vzdelávacích inštitútov so združeniami a záujmovými skupinami podobného razenia. Prvými projektmi boli predstavenia a krátke filmy z prostredia Pražskej AMU a Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré vznikli počas štúdia  a ich následnej  pedagogickej činnosti. Po návrate na Slovensko uviedli  projekt Šárkányi. Vznikol v súčinnosti niekoľkých košických vzdelávacích inštitútov a Bábkového divadla, na medzinárodnom bábkarskarskom festivale Virvar 2016. Ich aktivita sa rozrástla o ďalších členov a bývalých študentov, ktorí na projektoch naďalej participujú a  ideu spolupráce úspešne rozvíjajú.

viac o nás ...