AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

Realizačný tím

Samotný názov združenia evokuje otvorenosť forme a jej obsahu. Náplňou ateliéru je myšlienka diela združujúca členov, spolupracovníkov a priateľov. Využívame alternatívne, pouličné priestory, Site-specific, nevynímajúc klasické kamenné divadlo. Princíp Laterny Magiky nám je blízky svojou pestrosťou ideovej a vizuálnej hĺbky. Témami, ktoré si vyberáme, pátrame po základných otázkach spoločnosti. Preferujeme autorov absurdných diel a svojim prístupom podporujeme a uvádzame autorov nových, spoločenskými normami nepoškvrnených. Žánrovo sa nevyhraňujeme, radi uplatňujeme podstatu tragikomiky, ktorá dokáže šetrne rozšifrovať zaužívané normatíva spoločnosti.

Janko Ostrolucký - produkcia, mentoring

Do združenia AteliérBezStropU prináša skúsenosti s produkciou rôznorodých kultúrnych podujatí, marketingových eventov a prácu s víziou. Tieto pramenia z jeho niekoľkoročného zapojenia do produkcie etnického Festivalu arabské kultury v Plzni, z promotingu benefičných koncertov pre Food not Bombs Plzeň a vystúpení vlastných hudobných projektov. Pôsobil ako asistent produkcie Open A.I.R. - EHMK 2015, programu rezidencií zahraničných umelcov. Profesne sa venoval marketingu v  stavebníctve, kde presadzoval ideu reklamy ako performance so zapojením robotníkov, vojakov, hasičov a záchranárov či filmových kaskadérov. V súčasnosti denne vystupuje s performance ako učiteľ základnej školy. V rámci združenia AteliérBezStropU produkčne zastrešil inscenáciu ŠtipkaHodín.

 

ŠtipkaHodín

Beáta Drotárová - dramatizácia, herecká tvorba

Na javisko veľkého divadla sa dostala ešte ako študentka VŠMU v Bratislave. Ako dvoranka v inscenácii Hviezdoslavovho Herodesa a Herodiasa na javisku Slovenského národného divadla. Život a osud ju cez bratislavskú Poetickú scénu, martinské Divadlo SNP vrátil v 70 rokoch do Košíc, kde pôsobí doposiaľ. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú tvorbu, na scénickej i filmovej platforme. V súčasnosti mimo nepretržitého stvárňovania postáv v Štátnom divadle v Košiciach, pedagogicky vedie študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci hereckej tvorby. S ateliérom spolupracovala na projekte ŠtipkaHodín.

 

ŠtipkaHodín

Jana Zordan - asistencia réžie, choreografia

Participovala na projektoch, od roku 2007 v akademickom prostredí AMU a Karlovej univerzity v Prahe.  Je spoluzakladateľkou súčasneho cirkusu a divadla Cirkus Mlejn v Prahe. V súčastnosti sa venuje pedagogickej a lektorskej činnosti a pracuje ako pohybový špecialista v rámci klinikálneho Pilatesu v Londýne.

 

Rh+ 

Nosferatus 

Michaela Nováková - asistencia réžie

Jeden zo spoluzakladateľov ateliéru. Od roku 2005 participuje a spolupracuje na mnohých činnostiach Ateliéru. Jej prvým kontaktom bola účasť na divadelných workshopoch v snahe poznať prácu herca, čo ju uviedlo do prostredia tvorivého tímu divadelnej a filmovej produkcie, v ktorej zaujíma svoje miesto naďalej

 

ŠtipkaHodín      

Kráľ bláznov      workshopy

Branislav Bajus - herec, dramaturgia, asistencia réžie

Od roku 2014 spolupracuje na projektoch v stredoškolskom prostredí. V rámci inscenačnej edukačnej činnosti vytvoril charizmatickú postavu draka v predstavení Šárkányi. Venuje sa dabingu, hrá v divadlách, televíznych seriáloch a venuje sa pedagogickej činnosti.

Pranier   Giorgino     Šárkányi     Tragós  

Dvojhlavý orol   ŠtipkaHodín

Michaela Zajačková - scénografia

Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne navštevuje posledný ročník  VŠMU v odbore Bábkarská scénografia a technológia. Spolupracuje s divadelnými združeniami, nevinímaje AteliérBezStropU, ktorému už ako stredoškolák dávala scénickú podobu. Navrhla a realizovala postavu draka Šárkányiho.

Dvojhlavý orol

Tragós

Šárkányi

ŠtipkaHodín

Roman Furajtár - výroba a výstavba výpravy

Od roku 2005 participuje a spolupracuje na mnohých činnostiach Ateliéru. Ideovo i materiálne sa spolupodieľal na prvých divadelných workshopoch a pouličných predstaveniach. V súčasnosti sa naďalej venuje výrobe replík historických zbraní, zbrojí, rekvizít a kostýmov.

     Kráľ bláznov          Festival živej histórie

       Šárkányi                  Dvojhlavý orol     

    Čárda                   Mačacie zlato

ŠtipkaHodín

Katarína Pikalíková, zakladajúci člen združenia, manažment

Daniela Nižňanská, zakladajúci člen združenia, manažment

Ján Nižňanský, zakladajúci člen, produkcia, manažment

Daniel Pikalík - réžia, scenár, inscenačný proces, predseda o.z.

Študoval na Katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na Pražskej AMU, kde prejavil réžijný a inscenačný predpoklad. V rámci štúdia spoznal svet krátkeho hraného filmu, čo ho uviedlo do sveta Laterny Magiky. Za podpory školy uviedol autorskú hru Kocourkov v Japonskej Toyame.  V spolupráci fakúlt AMU zostavil multižánrové magisterské predstavenie Rh+, ktorého princípy rozvíja doposiaľ. Viedol predmet Teórie a praxe divadelní tvorby na Univerzite Karlovej, kde so študentmi filozofie vzniklo niekoľko divadelných predstavení. Po ukonční štúdia pôsobil v Kórei,  na dramaturgickej a pohybovej spolupráci jedného z fragmentov Expa 2012. Po návrate na Slovensko viedol odbor scénickej a dekoračnej tvorby na Škole úžitkového výtvarníctva. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako učiteľ. Od roku 2013 réžijne vedie študentov v duchu pohybovej a dramatickej tvorby, z čoho vzniklo niekoľko divadelných predstavení.

projekty