AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

Realizačný tím

Samotný názov združenia evokuje otvorenosť forme a jej obsahu. Náplňou ateliéru je myšlienka diela združujúca členov, spolupracovníkov a priateľov. Využívame alternatívne, pouličné priestory, Site-specific, nevynímajúc klasické kamenné divadlo. Princíp Laterny Magiky nám je blízky svojou pestrosťou ideovej a vizuálnej hĺbky. Témami, ktoré si vyberáme, pátrame po základných otázkach spoločnosti. Preferujeme autorov absurdných diel a svojim prístupom podporujeme a uvádzame autorov nových, spoločenskými normami nepoškvrnených. Žánrovo sa nevyhraňujeme, radi uplatňujeme podstatu tragikomiky, ktorá dokáže šetrne rozšifrovať zaužívané normatíva spoločnosti.

Michaela Nováková - asistencia réžie, dramaturgia, produkcia

Jeden zo spoluzakladateľov ateliéru. Od roku 2005 participuje a spolupracuje na mnohých činnostiach Ateliéru. Jej prvým kontaktom bola účasť na divadelných workshopoch v snahe poznať prácu herca, čo ju uviedlo do prostredia tvorivého tímu divadelnej a filmovej produkcie, v ktorej zaujíma svoje miesto naďalej

 

ŠtipkaHodín      Festival živej histórie  

Šárkányi      Holsův mlýn

Kráľ bláznov      workshopy

Jana Zordan - asistencia réžie, choreografia

Participovala na projektoch, od roku 2007 v akademickom prostredí AMU a Karlovej univerzity v Prahe.  Je spoluzakladateľkou súčasneho cirkusu a divadla Cirkus Mlejn v Prahe. V súčastnosti sa venuje pedagogickej a lektorskej činnosti a pracuje ako pohybový špecialista v rámci klinikálneho Pilatesu v Londýne.

 

Rh+ 

Nosferatus 

Branislav Bajus - herec, dramaturgia, asistencia réžie, produkcia

Od roku 2014 spolupracuje na projektoch v stredoškolskom prostredí. V rámci inscenačnej edukačnej činnosti vytvoril charizmatickú postavu draka v predstavení Šárkányi. Venuje sa dabingu, hrá v divadlách, televíznych seriáloch a venuje sa pedagogickej činnosti.

Pranier      Giorgino

Šárkányi

Tragós

Dvojhlavý orol

Michaela Zajačková - scénografia

Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne navštevuje posledný ročník  VŠMU v odbore Bábkarská scénografia a technológia. Spolupracuje s divadelnými združeniami, nevinímaje AteliérBezStropU, ktorému už ako stredoškolák dávala scénickú podobu. Navrhla a realizovala postavu draka Šárkányiho.

Dvojhlavý orol

Tragós

Šárkányi

Roman Furajtár - výroba a výstavba výpravy

Od roku 2005 participuje a spolupracuje na mnohých činnostiach Ateliéru. Ideovo i materiálne sa spolupodieľal na prvých divadelných workshopoch a pouličných predstaveniach. V súčasnosti sa naďalej venuje výrobe replík historických zbraní, zbrojí, rekvizít a kostýmov.

     Kráľ bláznov          Festival živej histórie

       Šárkányi                  Dvojhlavý orol     

    Čárda                   Mačacie zlato

Katarína Pikalíková, zakladajúci člen združenia, manažment

Daniela Nižňanská, zakladajúci člen združenia, manažment

Ján Nižňanský, zakladajúci člen, produkcia, manažment

Daniel Pikalík - réžia, scenár, inscenačný proces, predseda o.z.

Študoval na Katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na Pražskej AMU, kde prejavil réžijný a inscenačný predpoklad. V rámci štúdia spoznal svet krátkeho hraného filmu, čo ho uviedlo do sveta Laterny Magiky. Za podpory školy uviedol autorskú hru Kocourkov v Japonskej Toyame.  V spolupráci fakúlt AMU zostavil multižánrové magisterské predstavenie Rh+, ktorého princípy rozvíja doposiaľ. Viedol predmet Teórie a praxe divadelní tvorby na Univerzite Karlovej, kde so študentmi filozofie vzniklo niekoľko divadelných predstavení. Po ukonční štúdia pôsobil v Kórei,  na dramaturgickej a pohybovej spolupráci jedného z fragmentov Expa 2012. Po návrate na Slovensko viedol odbor scénickej a dekoračnej tvorby na Škole úžitkového výtvarníctva. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako učiteľ hlavného predmetu. Od roku 2013 réžijne vedie študentov v duchu pohybovej a dramatickej tvorby, z čoho vzniklo niekoľko divadelných predstavení.

projekty