AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

Noc divadiel 2021

...

Inscenácia vychádza z diela Terryho Pratchetta ReaperMan. Realizačný tím sa projektom pokúsil preniesť svet „Zemeplochy“do neutrálneho scénického priestoru. Výprava je zasadená do malej javiskovej formy.  Na plátno horizontu je premietaný film, jeho logický sled živí dramatické momenty príbehu, ktorý je vedený Video-Jockeyom . Táto vizualizácia aktérov sprevádza po celú inscenáciu. Magický svet logických i nelogických situácii je inscenovaný na princípe Laterna Magica a plynule sa vplieta do javiskového diania.
Smrť, paradoxne v mužskej podobe a paradoxne pomenovaný Vitalij, dostáva padáka od vysokopostavených úradníkov Auditorov reality. Vo filmovej expozícii sa dozvedáme, že úrad Vitalija vykáže so svojho pôsobiska, zatiaľ čo na Zemeploche postava starnúcej mystičky čaká na svoj koniec. No ten sa nedostaví. Sledujeme príbeh hlavných postáv, ktorých cesty sa akosi nekrižujú. Spletitá detektívna zápletka diváka vedie svetmi prapodivných bytostí s nápadne ľudskými vlastnosťami. Tragikomika inscenácie dáva divákovi priestor zasmiať sa na peripetiách archetypu Smrti, ktorý stelesňuje naše najtemnejšie obavy, na archetype, ktorý nás donedávna navštevoval o niečo častejšie. Zlom však nastáva keď do Smrťovho sveta vstúpi žena. Nežné nedorozumenia rozdielnych bytostí, úsmevne lícia, charakter Pratchettovho génia. Jeho symbolická hodnota po divadelnom oblúku dokáže preĺbiť vzťah k absurdným postavám. Zvrat nastáva, keď sa Vitalij pokorený dostáva pred samotného Tvorcu a súd s nebeskými silami vyhrá. Záverečný obraz sladkobôľnej romance zamilovaného hrdinu je minúta „posledého valčíku“, ktorá dešifruje niekoľko symbolických rovín a obrazových metafor inscenácie. Podľa hodnotenia diváka inscenácia filozoficky smeruje k úsmevne trpkej úvahe o zmysle života a smrti.
Predstavenie získalo cenu detského diváka na medzinárodnom festivale Virvar, ktorý organizuje Bábkové divadlo v  Košiciach.

Realizačný tím

scenár a réžia: Daniel Pikalík
dramaturgia: Beáta Drotárová
produkcia: Ján Ostrolucký
asistent réžie:
Michaela Nováková
scénografia, kostým: Michaela Zajačková
tvorivá spolupráca: Michal Soltész
hovorené slovo: Branislav Bajus
ilustrácie: Pavol Červeniak
animácia: Šimon Meszaros
kostým: Štefánia Gajdošová
výroba:
Roman Furajtár
stavba: Jakub Klembara

produkcia a filmová spolupráca
AteliérBezStropU

osoby a obsadenie
študenti KONJA Košice
Eva Baníková, Mária Černejová, Lukáš Lipčak, Martin Bulava, Alžbeta Halagovcová, Júlia Micíková,
Diana Mažeriková, Natália Palčová, Nina Uličná, Peter Reviľák, Dominika Semanová, Anna Suráková


garanti projektu
Mgr. Róbert Galovicz riadiťeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča v  Košiciach
Mgr. Pavol Hrehorčák riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach
MgA. Daniel Pikalík AteliérBezStropU, o.z.